EVENTS & PROMOTION Thông tin khuyến mãi

HOME > 🎉𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎/𝟏𝟎 – 𝐀𝐧𝐫𝐚𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 💥𝟏𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 (𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜́ 4 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛)

2022.09.23

🎉𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎/𝟏𝟎 – 𝐀𝐧𝐫𝐚𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 💥𝟏𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 (𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜́ 4 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛)

🎉𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐍𝐔̛̃ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎/𝟏𝟎 – 𝐀𝐧𝐫𝐚𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 💥𝟏𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 (𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜́ 4 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛)
👉Link đặt bàn : https://www.anrakutei.vn/reservation-vn/
⛩ 𝐀𝐧𝐫𝐚𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 với nhiều phòng vip (riêng tư) đa dạng, phù hợp cho mọi khách hàng, từ tiếp khách văn phòng, gia đình, ….sức chứa phong phú từ 𝟐 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟒𝟎 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡.(có phụ thu phòng riêng)
📅Thời gian áp dụng : bắt đầu từ 23/09 ~ 25/10
*𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 & 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
*𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
*𝐶ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑟𝑎̃𝑖.
*𝐺𝑖𝑎̉𝑚 10% 𝑣𝑒́ 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 10% 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑢 𝑔𝑜̣𝑖 𝑚𝑜́𝑛.
——————
Hệ thống nhà hàng nướng Anrakutei tại Việt Nam :
⛩1. Anrakutei – Mạc Đĩnh Chi店
59 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM.
028.3823.6378
⛩2. Anrakutei Premium – Nguyễn Trãi店
115-117 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
028.7308.0688

Quay trở lại
Thông tin khuyến mãi

error: Content is protected !!