EVENTS & PROMOTION Thông tin khuyến mãi

HOME > 📞Đ𝐀̣̆𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝐎̀ 𝐃𝐀́𝐓 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐𝟗𝟗𝐊 !!!

2022.09.13

📞Đ𝐀̣̆𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝐎̀ 𝐃𝐀́𝐓 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐𝟗𝟗𝐊 !!!

📞Đ𝐀̣̆𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝐎̀ 𝐃𝐀́𝐓 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐𝟗𝟗𝐊 !!!
💥Khi đặt bàn qua website của nhà hàng và sử dụng 𝒎𝒆𝒏𝒖 𝒃𝒖𝒇𝒇𝒆𝒕 𝟒𝟗𝟗𝐊 (110 𝒎𝒐́𝒏 𝒍𝒂̂̉𝒖 & 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕) , bạn sẽ được tặng 🎁 𝟏 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐨̀ 𝐝𝐚́𝐭 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 (𝟒𝟎𝐠) tương đương 𝟐𝟗𝟗𝐊.
Link đặt bàn : https://www.anrakutei.vn/reservation-vn/
💥Chưa hết, nếu đi càng đông người thì sẽ được cấp số nhân lên, thí dụ đi 5 người sẽ là 40g x 5, thành 200g, càng đông càng lợi nha !
⛩ 𝐀𝐧𝐫𝐚𝐤𝐮𝐭𝐞𝐢 với nhiều phòng vip (riêng tư) đa dạng, phù hợp cho mọi khách hàng, từ tiếp khách văn phòng, gia đình, ….sức chứa phong phú từ 𝟐 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟒𝟎 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡.
📅Thời gian áp dụng : bắt đầu từ 13/09 ~ 10/10.
*𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 & 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.
*𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐.
*𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑒̂̃.
*𝐶ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑟𝑎̃𝑖.

Quay trở lại
Thông tin khuyến mãi

error: Content is protected !!