EVENTS & PROMOTION Promotion Information

HOME > 🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉

2021.10.18

🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉

  • Date : 12月28日 ~ 1月28日
  • Time : December 28-January 28
  • Branches : All branches

Conditions

🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉
👉 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒, 𝟓 vui vẻ giảm ngay 𝟏𝟎% giá vé buffet (hoặc giảm 10% tổng bill dành cho khách hàng dùng menu gọi món alacarte) và miễn phí nước.
👇 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈:
👩‍👩‍👦𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝟔 ~𝟖 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 : tặng 1 món nước softdrink trong menu “free menu” cho mỗi khách hàng
👨‍👨‍👧‍👧𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝟗 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧 : tặng 1 món nước softdrink hoặc thức uống có cồn trong menu “free menu” cho mỗi khách hàng
📅𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖𝒏𝒈: Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần, từ 11h-23h, chương trình áp dụng đến 28/1/2022
❗️𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 2 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̃ đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐

Others

※ This promotion does not apply to year-end and public holidays.
※ Please make a reservation at least 1 hour prior to the seating time.
※ We will hold your table for a maximum of 15 minutes after the reservation time.

Back to
Promotion Information

error: Content is protected !!