EVENTS & PROMOTION イベント&プロモーション

HOME > 🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉

2021.12.15

🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉

プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。プロモーションの内容はこちらです。

  • 適用期間: 12月28日 ~ 1月28日
  • 適用期間: 水曜日-木曜日
  • アプリケーションの場所: 全店

条件が適用されます

🎉𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐄𝐃-𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝟏𝟎% 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐃𝐑𝐈𝐍𝐊🎉
👉 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒, 𝟓 vui vẻ giảm ngay 𝟏𝟎% giá vé buffet (hoặc giảm 10% tổng bill dành cho khách hàng dùng menu gọi món alacarte) và miễn phí nước.
👇 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈:
👩‍👩‍👦𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝟔 ~𝟖 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 : tặng 1 món nước softdrink trong menu “free menu” cho mỗi khách hàng
👨‍👨‍👧‍👧𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝟗 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧 : tặng 1 món nước softdrink hoặc thức uống có cồn trong menu “free menu” cho mỗi khách hàng
📅𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖𝒏𝒈: Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần, từ 11h-23h, chương trình áp dụng đến 28/1/2022
❗️𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 2 𝑐ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̃ đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐

注意

※ このプログラムは、年末年始の祝日には適用されません。
※ 最高のサービスをご利用いただくには、到着の1時間前までにご予約ください。
※ レストランは予約時から15分間のみテーブルを保持します。

イベント&プロモーション一覧
に戻る

error: Content is protected !!